หลวงพี่น้ำฝนนำโยม สวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุแช่แห้ง-ช่อแฮ ประจำปี‘เถาะ-ขาล’

Last updated: 2019-06-21  |  420 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลวงพี่น้ำฝนนำโยม สวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุแช่แห้ง-ช่อแฮ ประจำปี‘เถาะ-ขาล’

หลวงพี่น้ำฝนนำโยม สวดเจริญพระพุทธมนต์
ณ พระธาตุแช่แห้ง-ช่อแฮ ประจำปี‘เถาะ-ขาล’

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม นำอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชน สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 เวลา 06.00 น. สวด ณ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน

สำหรับพระบรมธาตุแช่แห้ง นับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ต.ม่วงตึ๊ด กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย

องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา

 ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี

พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุแช่แห้ง แสดงให้เห็นถึงแบบอย่างศิลปกรรมสกุลช่างน่านอย่างแท้จริง

พระบรมธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโก

ในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและ ศิลปะของจังหวัดน่านโดยแท้จริง

ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น

จากนั้นเวลา 13.00 น. สวด ณ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่  เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า มีประวัติความเป็นมา สร้างในสมัยสุโขทัย เป็นพระธาตุรูปทรง แปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง สูงประมาณ 33 เมตรศิลปะแบบเชียงแสนบุด้วยทองดอกบวบ เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนเกิดปีขาล ผู้ที่ได้มาเที่ยวจังหวัดแพร่ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องไปเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮ และไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจ และหลวงพ่อช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวสืบต่อไป

...........................................................................................................

#เดอะไวส์โพสต์ #ข่าวท้องถิ่น #ข่าวภูมิภาค #ข่าวเด่น #ข่าววันนี้ #ข่าวยอดนิยม #ประเด็นร้อน #TheWisePost

Powered by MakeWebEasy.com