“หลวงพี่น้ำฝน” เชิญชวนสานุศิษย์ร่วมพิธีใหญ่ย้ายสรีระ ครบรอบ 14 ปีหลวงพ่อพูล 18 พ.ค.นี้ และพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ครอบเศียรครูตำรับหลวงพ่อพูล

Last updated: 2019-06-03  |  419 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“หลวงพี่น้ำฝน” เชิญชวนสานุศิษย์ร่วมพิธีใหญ่ย้ายสรีระ ครบรอบ 14 ปีหลวงพ่อพูล 18 พ.ค.นี้ และพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ครอบเศียรครูตำรับหลวงพ่อพูล

พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา  05.09  น. พระสงฆ์วัดไผ่ล้อม  สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายหลวงพ่อพูล  อัตตรักโข เวลา  07.09  น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  114  รูป เวลา  09.09  น. พิธีขอขมาและอัญเชิญสรีระสังขารหลวงพ่อพูล จากศาลาการเปรียญไปยังมหาวิหารบูรพาจารย์ประดิษฐานสังฆบูชา เป็นการถาวร เวลา  10.09  น. เททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพรจำลอง เพื่อประดิษฐานให้สาธุชนสักการบูชา เวลา  10.39  น. พิธีเททองหล่อเทวดานพเคราะห์  9  องค์  ประจำวันเกิดประดิษฐานไว้ เพื่อเสริมดวงชะตา เวลา 11.00  น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา  13.09  น. พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์  ครอบครูตำรับหลวงพ่อพูล  จึงเจริญศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีบุญใหญ่ในวันพระใหญ่วิสาขบูชาสากลโลกโดยพร้อมเพรียงกัน

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับประวัติความเป็นมาพระพุทธเมตตาประทานพร องค์พระประธานวิหารหลวงพ่อพูล ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2550 คณะสงฆ์ศิษย์หลวงพ่อพูล ได้ตั้งจิตอธิษฐานออกเดินทางจาริกแสวงบุญ มุ่งสู่ดินแดนพุทธภูมิ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เพื่อสวดเจริญพระพุทธมนต์ ด้วยเหตุผลเนื่องเพราะเมืองพุทธคยาแห่งนี้ นับเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญ 1 ใน 4 แห่ง ที่มีความหมายต่อชาวพุทธทั้งมวล คือสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประกอบด้วย สถานที่ประสูติคือ อุทยานลุมพินี สถานที่ตรัสรู้ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ภายในป่าสาละ ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ปัจจุบันคือ ควงโพธิ์ ตำบลพุทธคยา รัฐพิหาร สถานที่แสดงธรรมปฐมเทศนาโปรดปัจจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ปัจจุบันนี้เรียกว่า สารนาถพาราณสี บัดนี้เรียกว่า วาราณสีสถานที่ปรินิพพาน คือที่สาลวโนยาน เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ปัจจุบันนี้เรียกเมืองกาเซีย จังหวัดโครักขปุระ สถานที่ทั้ง 4 ตำบลนี้ ล้วนมีความสำคัญยิ่ง สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงคุณค่าประเสริฐเลิศแห่งพุทธสังเวชนียสถาน สำคัญสูงสุดต่อชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะคณะสงฆ์ศิษย์หลวงพ่อพูล และชาวพุทธทั่วไป ล้วนเลื่อมใสศรัทธา พร้อมใจเดินทางมาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สักการบูชา และสวดเจริญพระพุทธมนต์ ระลึกถึงพระองค์ท่าน

จวบจนเมื่อถึงปีพ.ศ.2557 เฉกเช่นทุกปีที่ผ่านมา ที่สำคัญปีนี้คณะศิษย์ได้นำรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล นั่งแท่นหนุมาน เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ด้วยจุดประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์องค์สำคัญสูงสุด วันดังกล่าวนี้ ระหว่างสวดเจริญพระพุทธมนต์ เกิดนิมิตจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล ท่านดลบันดาลมาบอกให้คณะศิษย์สร้างพระพุทธเมตตาศักดิ์สิทธิ์ องค์ที่ประดิษฐานในพระมหาเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้ โดยท่านต้องการให้นำไปหล่อสร้างขึ้น เพื่อสถิตเป็นพระประธานในวิหารหลวงพ่อพูลสืบต่อไป

จากนั้นคณะศิษย์ตั้งจิตอธิษฐาน น้อมนำนิมิตของหลวงพ่อพูล มาเนรมิตสร้างขึ้นเป็นพระพุทธเมตตา โดยขึ้นแบบเป็นพระพุทธเมตตาประทานพร ได้จัดทำพิธีมหามงคล สุมไฟสำรอกขี้ผึ้ง หุ่นแม่พิมพ์ เพื่อเป็นแม่แบบในการประกอบพิธีเททองโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 16.09 น. ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระเถราจารย์ 1,250 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต สวดเจริญพระพุทธมนต์ จวบจนวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.39 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จมาทรงประกอบพิธี เทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร ในส่วนพระเพลา ณ มณฑลพิธี วัดไผ่ล้อม จากนั้นเมื่อถึงวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร ส่วนพระอุระและพระเศียรปัจจุบันพระพุทธเมตตาประทานพร สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ ปิดทองแท้ทั้งองค์ สง่างาม สมนามพระพุทธเมตตาประทานพร ประดิษฐานคู่วิหารสังขารหลวงพ่อพูลอย่างแท้จริง

สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม  โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264  www.watpailom.org

วีรพล จ้อยทองมูล รายงาน

Powered by MakeWebEasy.com